W.J. Eschbach is een bouwkundige met als specialiteit bouwfysica en bouwinformatiemanagement. Hij werkte 19 jaar in verschillende functies bij een tweetal architectenbureaus en vervolgens zeven jaar bij Cauberg Huygen als senior projectleider bouwfysica. In 2007 is hij verbonden aan de opleiding Bouwkunde aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle als docent bouwfysica. Sinds 2008 is hij betrokken bij de ontwikkeling van het tekenonderwijs naar modelleren en de invoering van Bouw Informatie Management in het onderwijs.

Sinds 2013 is Wiechert Eschbach betrokken bij het onderzoek ‘Innovaties in de Bouw’ als docentonderzoeker. Daarnaast heeft hij een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van gebouwinformatiemodellen als input voor managementinformatie bij woningcorporaties. De onderzoeksfocus is gericht op de (on)mogelijkheden van data-overdracht via gebouwinformatiemodellen en het optimaliseren hiervan. De doelstelling is om zowel het bedrijfsleven als de opleiding Bouwkunde te dienen met de verworven inzichten.

Heeft u een vraag aan ?
Dan kunt u hier contact opnemen