Huidige kruispuntbepaling

Het aanleggen van een goed functionerend kruispunt kost veel geld. Het is belangrijk om van te voren hierover een goed besluit te nemen, maar er is Nederland (en internationaal) geen instrument beschikbaar om goed onderbouwd tot een keuze te komen. De methodes zijn onvoldoende transparant en richten zich nu voornamelijk op het inschatten van mogelijke vertragingen. Terwijl er ook doelstellingen meegenomen moeten worden op het gebied van veiligheid, milieu, kosten en ruimtebeslag.

Goed onderbouwde keuze

Verkeerskundig adviesbureau Goudappel Coffeng ontwikkelt en onderhoudt al meer dan 50 jaar verkeersmodellen voor het analyseren van oplossingen van mobiliteitsvraagstukken. In de afgelopen 15-20 jaar is de inzet van diverse beslissingsondersteunende instrumenten sterk toegenomen. Specifiek voor het afwegen van kruispuntontwerpen wordt de door hen ontwikkelde Omni-X gebruikt. De laatste jaren zijn de samenstelling van het verkeer, het gedrag in het verkeer en ook de toegepaste en gewenste kruispuntontwerpen drastisch gewijzigd, waardoor dit instrument nu niet meer voldoet aan de wensen van nu.

Vernieuwing

Er is behoefte aan een instrument waarmee op een snelle, transparante, maar ook gedegen en betrouwbare manier besloten kan worden wat het beste kruispuntontwerp voor een bepaalde situatie is. Wegbeheerders willen zelf snel een inschatting kunnen maken welke kruispuntontwerpen wel of niet geschikt zijn, waarbij steeds meer verschillende criteria een rol spelen. De behoefte aan een krachtig rekenhart voor onmisbare verkeersmodellen is des te belangrijker vanwege het beschikbaar komen van nieuwe databronnen. De toename van data van detectielussen van verkeerslichten, nieuwe kennis over ontwerpregels voor kruispunten op basis van datamining technieken en nieuwe internationale inzichten in de rekenregels voor het bepalen van kruispuntvertragingen maken het mogelijk een Kruispuntwijzer nu te gaan ontwikkelen.

Gewenst eindresultaat:

Een volwaardig beslissingsondersteunend instrument voor het snel, transparant, gedegen en betrouwbaar afwegen van alle mogelijke kruispuntvormen- en kenmerken in Nederland. Dit zal een eerste versie zijn en het is aan Goudappel Coffeng om het instrument verder te (laten) ontwikkelen.

Looptijd:

Juni 2015 – oktober 2017

Partners:

  • Windesheim
  • Goudappel Coffeng
Betrokken onderzoekers
drs. ing. E. (Erwin) Bezembinder
Onderzoeker
Bekijk profiel