Onnauwkeurigheid bij kleine medicijntoediening

Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Utrecht blijkt dat er bij het direct in de ader toedienen van medicijnen (vooral mengsels), grote onnauwkeurigheden kunnen optreden als het om kleine hoeveelheden medicijn gaat. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de veiligheid en gezondheid van de patiënten. Bij kleine hoeveelheden is de onnauwkeurigheid groter, waardoor de problemen het grootst zijn bij (couveuse-)kinderen.

Identificatie van vloeistof

Bronkhorst High-Tech BV is gespecialiseerd in het meten en regelen van microstromen van gassen en vloeistoffen. Onlangs hebben zij, in samenwerking met het MESA+ instituut van de Universiteit Twente, een integrated multiflow parameter systeem (IMPS) ontwikkeld. Hierdoor kan men aan de hand van metingen, de toe te dienen vloeistof identificeren. Binnen een lopend TFF-project (CHARMM) wordt gekeken naar mogelijkheden om met dit systeem de mengverhouding in de infuuslijn nauwkeurig te bepalen.

Verbetering medicijntoediening

De verwachting is dat aan de hand van die metingen de actieve bijstellingen van de infuuspompen tot grote verbeteringen in de medicijntoediening kan leiden.
In dit vervolgproject CHARM II wordt onderzocht of metingen met het IMPS systeem geschikt zijn voor het bepalen van de verhouding van stoffen in een mengsel. En of hiermee de toediening van medicijnen kan verbeteren ten opzichte van de huidige situatie.

Gewenst eindresultaat:

Een werkende demonstrator-opstelling, bestaande uit een complete infuuslijn met pompen, slangen, koppelingen en meetcellen. Hiermee wordt aangetoond in hoeverre de huidige infuussystemen verbeterd kunnen worden door het plaatsen van meetcellen op diverse plaatsen in de lijn.

Looptijd:

September 2015 – augustus 2017

Partners:

  • Saxion, Lectoraat Technology, Health and Care
  • NPI, Lectoraat NanoPhysics Interface
  • Bronkhorst High-Tech BV
  • Innofuse
  • Medisch Spectrum Twente
Betrokken onderzoekers
dr. ir. C. (Cas) Damen
Lector
Bekijk profiel
dr. ir. A. (Aleksandar) Andreski
Onderzoeker
Bekijk profiel