BIM

Gebouwen worden tegenwoordig ontworpen en uitgewerkt door het vervaardigen van een digitaal driedimensionaal model. Aan dat bouwwerkinformatiemodel (BIM) wordt informatie toegevoegd, zowel ten behoeve van het bouwen als voor het beheren en onderhouden van het werkelijke gebouw. Dit project is op zoek naar ontwerphulpmiddelen die de BIMmodelleur in staat stellen de juiste informatie aan de bouwwerkinformatiemodellen toe te voegen bij het gevraagde doel van het te realiseren gebouw.

Ontwerptool ‘gebouwprofiel gebruik en beheer’

Veel gebouwbeheerders weten nog niet goed wat er gevraagd kan of moet worden aan de ontwerpers van gebouwen als het gaat om het correct modelleren van digitale gebouwinformatiemodellen. Dit onderzoek beoogt gebouwprofielen samen te stellen die kunnen dienen als ontwerptool. Het gaat hierbij om een werkmethodiek waarin het bepalen van het ontwerpdoel centraal staat, voor een ontwerpproces waarin volwaardig met BIM wordt gewerkt. Voor dit project betreft dat de wensen voor de gebouwprestatie voor de eindgebruiker ten behoeve van beter beheer.

Innovaties in installatieontwerp

De gedachte is dat installaties slimmer kunnen worden, maar ook slimmer zouden kunnen worden ontworpen. Veel installatiecomponenten worden voorzien van statische informatie en van sensoren, die de status van componenten kunnen weergeven, of parameters zoals bijvoorbeeld temperatuur. Zodra de componenten tot een installatie (een systeem) zijn samengevoegd en worden aangestuurd, ontstaat er dynamische informatie, die iets zegt over de werking van het systeem. De aangelegde installatie kan ook gevolgen meten, zoals klimaatparameters, maar ook de staat van de installatie en bijvoorbeeld de bezettingsgraad van ruimten. Dit onderzoeksdeel richt zich op het slimmer ontwerpen van installaties als gebruik kan worden gemaakt van deze dynamische informatie. Binnen dit onderzoek wordt dit geplaatst in het kader van energieneutraal bouwen, bij voorkeur in transformatie of renovatieprojecten.

Bouwwerkinformatiemodellen en beheer- en onderhoudsplannen

Er wordt gezocht naar mogelijkheden om een (geautomatiseerde) koppeling tot stand te brengen tussen het gebouwontwerp en beheer- en onderhoudsplanning. De koppeling tussen software pakketten zal technische uitdagingen met zich meebrengen, maar draait in essentie om selectie en structurering van data en informatie uit een bouwwerk informatie model. Hiervoor wordt het schema voor informatieuitwisseling bepaald die (liefst geautomatiseerd) tot stand moet worden gebracht voor het opstellen van beheer- en onderhoudsplannen vanuit het bouwwerk informatie model waarmee het gebouwontwerp wordt gemaakt.

Gewenst resultaat

Ontwerphulpmiddelen zoals gebouwprofielen, protocollen en uitwisselingsschema’s voor het ontwerpen en realiseren van gebouwen met BIM.

Looptijd

September 2016 – December 2017

Partners

  • Nederlandse Installatie Advies Groep (NIAG)
  • Trebbe Oost & Noord
  • Unica Installatietechniek
  • Veccins 3D
  • Van Wijnen Midden
  • Zehnder Group
  • Delta Wonen
Betrokken onderzoekers
W.J. (Wiechert) Esbach MBA BSc
Onderzoeker
Bekijk profiel