Ir. Jan Laarhuis studeerde aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda en vervolgens aan de Universiteit Twente, waar hij afstudeerde als ingenieur Electrical Engineering (1989). Aansluitend werkte hij kort als onderzoeker op het gebied van geïntegreerde optica bij het Dr. Neher Laboratorium, waarna hij zijn promotieonderzoek aan de Universiteit Twente startte. In 1995 promoveerde hij op zijn proefschrift ‘Multichannel Interconnection in All-Optical Networks’.

Na zijn promotie ging hij als senior onderzoeker aan de slag bij achtereenvolgens KPN Research en TNO Telecom. In juli 2004 trad hij in dienst bij Thales. Daar werkte hij eerst als radar engineer, later als system engineer voor Combat Management Systemen en sinds eind 2009 als innovation manager. In laatstgenoemde functie richtte hij zich op nieuwe systeemconcepten voor net-centrisch opereren op zee. Hierbij kunnen verschillende platformen, meestal marine- of kustwachtschepen, als één geheel in vlootverband opereren, omdat ze onderling zijn verbonden met een draadloos netwerk.

Onderzoeksfocus
Sinds mei 2013 is Laarhuis voor één dag per week als lector Ambient Intelligence verbonden aan het Saxion Kenniscentrum Design en Technologie. In deze rol houdt hij zich onder andere bezig met het onderzoeksproject Veiligheid op de werkvloer.

Heeft u een vraag aan ?
Dan kunt u hier contact opnemen