Sportmedische keuring en begeleiding

Sportgeneeskunde richt zich op het bevorderen, beschermen en herstellen van de gezondheid van mensen die (willen) sporten of bewegen. Ook houdt dit medisch specialisme zich bezig met het door sport of beweging bevorderen en herstellen van de gezondheid van mensen met chronische aandoeningen. De afdeling sportgeneeskunde van Isala voert voor sporters en Hightech4Sportsmedicine (2)bedrijven sportmedische keuringen en begeleidingstrajecten uit. De deelnemers krijgen een individuele rapportage met adviezen en de bedrijven krijgen een algemene managementrapportage.

Nieuw data-volgsysteem: mogelijkheden en voorwaarden

De huidige manier van dataopslag van de medische keuringen en de manier van begeleiden van sporters is toe aan vernieuwing. De sportartsen van Isala willen hiervoor een online data-volgsysteem inzetten dat de volgende mogelijkheden heeft:
1. Adequate dataopslag
2. Gebruiksvriendelijke en betrouwbare data-invoer door medewerkers sportgeneeskunde
3. Verschillende bevoegdheden voor verschillende typen gebruikers
4. Invoegen trainingsschema’s en doelen door deelnemer, trainer of sportarts
5. Koppeling van sensoren en apps voor data-invoer door deelnemers zelf
6. Automatische feedback naar deelnemers, werkgevers en sportartsen (o.a.) via apps
7. Contact ondersteunen tussen deelnemers en sportarts of trainer
8. Geautomatiseerde standaardanalyses en rapportages
9. Analyses voor het uitvoeren van sportmedisch-wetenschappelijk onderzoek
Naast deze functionele wensen zijn er nog vier voorwaarden waaraan het systeem moet voldoen:
1. makkelijk toegankelijk en eenvoudig bedienbaar (‘foolproof’)
2. modulair van opzet, zodat voor elk bedrijf of elke groep sporters een uniek programma op te stellen is
3. in overeenstemming met richtlijnen voor sportmedische data
4. ingebouwde kennis (norm- en referentiewaarden, waarschuwingen etc.) in overeenstemming met (sport)medische richtlijnen

Isala Sportmonitor

Omdat er nog geen systeem bestaat dat aan al deze eisen voldoet, is contact gezocht met Windesheim. Drie studenten hebben als onderdeel van hun stage een eerste versie van de centrale database voor zo’n data-volgsysteem ontwikkeld, genaamd de ‘Isala Sportmonitor’. Het huidige onderzoeksproject bouwt daarop voort en maakt gebruik van technologie op het terrein van monitoring en communicatie van sport- en gezondheidsparameters (‘HighTech4SportsMedicine’), zoals apps en sensoren. Deze technologie wordt in één begeleidingsprogramma geïntegreerd met de feedbackfunctie naar deelnemers, werkgevers en sportartsen. Studenten hebben een demontrator in de vorm van een filmpje ontwikkeld:

Gewenste eindresultaat:

Een data-volgsysteem dat alle negen genoemde mogelijkheden heeft en aan alle vier genoemde voorwaarden voldoet.

Looptijd:

September 2014 – september 2016

Partners:

  • Isala
  • Windesheim
Betrokken onderzoekers
dr. ir. M. (Marike) Hettinga
Lector
Bekijk profiel