Technologische oplossingen voor thuiszorg

Steeds meer ouderen, chronisch zieken en mensen met een handicap blijven thuis wonen. Er is echter te weinig personeel om deze mensen thuis te verzorgen. Nieuwe technologische oplossingen kunnen bewoners en zorgverleners mogelijk ondersteunen. Door middel van gebruikersonderzoek hebben we gebruikersvriendelijke hightech thuistechnologie ontwikkeld. Er is een portaal opgezet waaraan verschillende technologie plug&play gekoppeld zijn zoals hightech sensoren en videocontact. In een vervolgfase zijn ook toepassingen met radarchips en videocontent analyse onderzocht.

Langer thuis, meer kwaliteit van leven

TechForFuture onderzocht ontwerp en ontwikkeling van open source hightech. Deze moest toepasbaar zijn in huizen zodat ouderen, mensen met chronische aandoeningen of een handicap langer thuis kunnen wonen met een hogere kwaliteit van leven. Het onderzoek richtte zicht op drie technische onderdelen:

1. Portaal voor open thuistechnologie
Via het portaal worden verschillende diensten aangeboden. Het is de verzamelplaats voor de online aangeleverde gegevens van gebruikers, dienstaanbieders en zorgmedewerkers. Het portaal moet een intuïtief te bedienen omgeving zijn, waarbij nieuwe toepassingen eenvoudig en veilig toe te voegen zijn.

2. Videocontact via webbrowser
Het verzamelen, verzenden en opslaan van data moet op een transparante, veilige en snelle wijze gebeuren, waar mogelijk met open standaarden. Naast datatransport vereist ook dataopslag en -verwerking een innovatieve benadering. Met WebRTC zal op termijn de overdracht van videostreams en sensordata onafhankelijk zijn van browser en plug-ins. Met WebRTC kun je deze data realtime versturen en gebruikers direct volgen. Om de data te gebruiken, worden autonome data-integratietechnieken ontwikkeld.

3. Universele sensorenkoppeling met WebRTC
De sensorenkoppeling verbindt de feitelijke sensoren met dataopslag en portaal. We hebben een generieke sensorplugin ontwikkeld waarmee de verschillende sensoren direct worden aangesloten. Het gaat om sensoren voor zowel gezondheid (bijvoorbeeld hartritme en bloeddruk) als veiligheid (bijvoorbeeld warmte en valdetectie).
Eindresultaat: toegang tot hightech thuistechnologie voor meer mensen.

Dankzij open technologie zijn de kosten laag en het gemak voor gebruikers hoog. Zij ontvangen een hogere kwaliteit van zorg en ervaren een hogere kwaliteit van leven, hebben minder zorg nodig en kunnen meer zelf doen of samen met de mantelzorgers.

Bekijk de Powerpoint die gepresenteerd is tijdens de eTelemed-conferentie in april 2014.

Lees hier het eindrapport met het overzicht van de gerealiseerde producten.

Looptijd:

September 2013 – maart 2015

Partners

  • Windesheim, lectoraat ICT-innovaties in de zorg
  • Stichting TriVici en VAC Thuistechnologie, Castbasics en OpenXS

Nieuws

Kick-off Hightech@home

Hightech@home wint award

Kenniscongres ‘Vitale Senioren’

Tussenpresentaties Hightech@home

Betrokken onderzoekers
dr. ir. M. (Marike) Hettinga
Lector
Bekijk profiel