Conditiecontrole sporter kan gebruiksvriendelijker

Het goed controleren en monitoring van de fysieke conditie van de topsporter, met de momenteel beschikbare hulpmiddelen en meetinstrumenten, vraagt bijzondere aandacht van trainers en discipline van de sporter. Met de beschikbare hulpmiddelen en meetinstrumenten is het tijdsintensief, kostbaar en belastend (denk aan bloedwaardenmeting). Daarom meten trainers en sporters minder vaak dan eigenlijk nodig is voor goede monitoring en adequate preventie van overtraining.

Onderzoeksgroepen sporters vergroten

Het meeste wetenschappelijk onderzoek gebeurt onder experimentele condities bij geselecteerde (top)sporters in ‘veldlaboratoria’. Zo blijven de onderzoekspopulaties klein, terwijl nu juist voor dit soort onderzoek grote groepen nodig zijn om valide conclusies te kunnen trekken. Dit onderzoek van TechForFuture speelt hierop in en kent twee richtingen:
1. Korte termijn: quick wins voor prestatieverbetering
2. Lange termijn: identificeren van onderzoeksrichtingen met potentie.

Huidige technologie weinig hanteerbaar

Opvallend is dat huidige technologieën niet primair voor toepassingen in de sport zijn gemaakt. Vaak vinden de meetinstrumenten hun oorsprong in de reguliere gezondheidszorg en zijn ze aangepast voor gebruik in de sport. Ze missen daardoor praktische hanteerbaarheid en gebruiksmogelijkheden.

Onderzoekscapaciteit genereren

TechForFuture heeft bij dit onderzoek de rol van kwartiermaker. We genereren onderzoekscapaciteit en brengen partijen bij elkaar, brengen potentie in kaart (binnen en buiten de hogescholen), zetten eerste resultaten neer en toetsen de inhoudelijke haalbaarheid van lange termijn resultaten.

Inzet van technologie

Momenteel ligt het accent nog sterk op individuele prestatieverbetering en monitoring rond het lichaam, waarbij sportfysiotherapie centraal staat (belasting, belastbaarheid en overtraining).
Ons onderzoek richt zich op de inzet van technologie (nanotechnologie, ICT en functionele materialen) om prestaties te verbeteren en blessures te voorkomen. Hiermee willen we de scope verbreden en geven we de omgeving van de sporter vorm als intelligent monitoring systeem.

Nieuwe, praktische meetinstrumenten

Reden genoeg om bestaande meetinstrumenten en –methoden aan onderzoek te onderwerpen. We willen fundamentele kennis van innovatieve High Tech Systemen en Materialen (HTSM) inzetten om nieuwe en praktisch hanteerbare meetinstrumenten te ontwerpen. Samen met kennisinstellingen en innovatieve MKB-ers willen we nieuwe HTSM voor het voorkomen van blessures en het verbeteren van prestaties van sporters ontwikkelen en toepassen. Het project start bij de topsport met als ambitie de resultaten door te trekken naar de breedtesport.

Gewenst eindresultaat: krachtenbundeling en hightech veldlab

Met dit project willen we de krachten bundelen rond technologie en (top)sport. We willen minimaal een hightech veldlaboratorium realiseren om als experimenteeromgeving te gebruiken voor de inzet van technologie voor prestatieverbeteringen in sport en gezondheid.

Zo mogelijk wordt voortgebouwd op resultaten van TechForFuture-projecten: Kosteneffectieve lab-on-chip technologie voor het MKB, Nanotechnologie van het lab naar de industrie en Saxshirt.

Looptijd:

Maart 2014 – maart 2016

Partners

  • Saxion, lectoraten Ambient Intelligence en Gezondheid en Bewegen, Windesheim, lectoraat ICT-innovaties in de zorg’
  • FC Twente, Heracles Almelo, Go Ahead Eagles, Eurosped TVT, AC Tion, Marathon Pim Mulier, Roessingh Research and Development, TenCate, OICAM, TMS international BV, Medimate BV, MESA+ – University of Twente, Heartmath Benelux
Betrokken onderzoekers
dr. ir. M. (Marike) Hettinga
Lector
Bekijk profiel