Het aanleggen van een goed functionerend kruispunt kost veel geld. Het is belangrijk om van tevoren hierover een goed besluit te nemen, maar er is in Nederland (en internationaal) geen instrument beschikbaar om goed onderbouwd tot een keuze te komen. De methodes zijn onvoldoende transparant en richten zich nu voornamelijk op het inschatten van mogelijke vertragingen. Terwijl er ook doelstellingen meegenomen moeten worden op het gebied van veiligheid, milieu, kosten en ruimtebeslag.

Verkeerskundig adviesbureau Goudappel Coffeng ontwikkelt en onderhoudt al meer dan vijftig jaar verkeersmodellen voor het analyseren van oplossingen van mobiliteitsvraagstukken. In de afgelopen vijftien tot twintig jaar is de inzet van diverse beslissingsondersteunende instrumenten sterk toegenomen. De laatste jaren zijn de samenstelling van het verkeer, het gedrag in het verkeer en de toegepaste en gewenste kruispuntontwerpen drastisch veranderd, waardoor de bestaande instrumenten niet meer voldoen aan de wensen van nu.

Er is behoefte aan een instrument waarmee op een snelle, transparante, maar ook gedegen en betrouwbare manier besloten  kan worden wat het beste kruispuntontwerp voor een bepaalde situatie is. Enerzijds is er behoefte aan een krachtig en veelzijdig rekenhart waarmee verschillende effecten bepaald kunnen worden voor alle kruispuntontwerpen. Anderzijds is er behoefte aan een instrument waarmee snel inzicht gegeven kan worden in de mogelijke kruispuntontwerpen voor een bepaalde situatie.

Werkwijze en resultaten

Onderzoekers van het Kenniscentrum Techniek van hogeschool Windesheim werkten samen met studenten, mobiliteitsexperts uit het werkveld en specialisten op het gebied van ICT aan literatuuronderzoek, veldmetingen, data-analyses, simulaties en het ontwikkelen en testen van prototypes. Ruim twintig studenten van de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling – Mobiliteit hebben in het kader van toegepast onderzoek, stage of een afstudeeronderzoek een bijdrage geleverd.

Met behulp van het rekenhart, één van de resultaten van het onderzoek, kunnen op basis van lay-out van een kruispunt (type, aantal opstelstroken, voorrangsregeling, oversteekvoorzieningen, et cetera)  de intensiteit en prestaties op het gebied van doorstroming, veiligheid en milieu bepaald worden. Het rekenhart bevat meerdere (inter-)nationale rekenmethoden en parametersets en wordt geïmplementeerd in verschillende instrumenten. Het rekenhart kan onder andere omgaan met (on)geregelde kruispunten en rotondes, turborotondes, voorrangspleinen, overstekende fietsers en voetgangers, kruispunten en rotondes met meer dan vier armen en gegeven of automatisch bepaalde regelingen.

De webtool biedt een snelle manier om op basis van de kruispuntintensiteit en de beschikbare ruimte, een advies te krijgen over de geschikte kruispuntvormen. De webtool is gebaseerd op beslisregels die volgens een nieuw ontwikkelde methode bepaald zijn, gebruik makend van het ontwikkelde rekenhart.

De kennis uit de onderzoeken die als input hebben gediend voor het rekenhart, de toepassing en analyse van het rekenhart en het gebruik van de webtool zijn geïntegreerd in verschillende onderwijsmodulen, voornamelijk in de Minor Verkeerstechniek die gevolgd wordt door studenten van de opleidingen Ruimtelijke ontwikkeling – mobiliteit en Civiele techniek.

Partners

 

 

Betrokken onderzoekers
drs. ing. E. (Erwin) Bezembinder
Onderzoeker
Bekijk profiel