Real-time inzicht voor brandweer

Omdat een adequate informatievoorziening cruciaal is voor professionele hulpverleners, is in de zomer van 2013 het project Mobile Sensing for Safety (MoSeS) gestart. Lees hier de MoSeS Brandweertussentijdse resultaten. MoSeS is een systeem voor o.a. de brandweer, waarmee de veiligheid van personen (met name eigen personeel) wordt gemaximaliseerd en de schade door calamiteiten zoveel mogelijk beperkt. Met behulp van innovatieve technologie krijg je met MoSeS real-time inzicht in de situatie. Het draait om bruikbare technologie als enabler voor de situational awareness: een goed beeld van de situatie. Dit beeld is van doorslaggevend belang bij het nemen van beslissingen.

Onderstaand filmpje laat zien hoe MoSeS in de praktijk werkt en welke voordelen het biedt aan de brandweer.

Het vervolg van MoSeS

De resultaten die tot nu toe zijn behaald, zijn zeer bruikbaar voor een vervolg. Momenteel wordt het real-time command & control systeem verder geoptimaliseerd. Er wordt een nieuwe functionaliteit toegevoegd en het Technology Readyness Level (TRL) wordt verhoogd van 4 naar 5/6 (volwassenheid van product/de mate waarin een product op de markt kan).

Gewenste functionaliteiten

In de nieuwe versie wordt er vooral aandacht besteed aan de volgende gewenste functionaliteiten:
1. Ondersteuning voor gelaagde commandostruct
2. Interfacing en informatieoverdracht met de bedrijfshulpverlening
3. Validatie van de MoSeS-functionaliteit in een operationele omgeving
4. Verhogen van de TRL van de MoSeS-oplossing

Gewenst eindresultaat:

een demonstrator waarvan de juiste werking is getest in het lab en de bruikbaarheid is gevalideerd in praktijkexperimenten.

Looptijd:

September 2013 – september 2017

Partners:

  • Saxion: lectoraten Ambient Intelligence & Risicobeheersing
  • Windesheim: lectoraat ICT-innovaties in de zorg
  • Luciad
  • Thales
  • Veiligheidsregio Twente
Betrokken onderzoekers
dr. ir. W.B. (Wouter) Teeuw
Lector
Bekijk profiel
dr. ir. J.H. (Jan) Laarhuis
Bedrijfslector
Bekijk profiel