Grip op gerecyclede materialen

Met dit project willen we grip krijgen op de eigenschappen van gerecyclede materialen. Wereldwijd is er maatschappelijk en industrieel veel belangstelling voor het ontwerpen van producten met het oog op hergebruik en recycling. Want goede oplossingen leveren economische én milieuwinst op.

Uitdagingen in recycling

Binnen de topsector HTSM wordt op kunststofgebied meer en meer gewerkt met complexe samengestelde producten. De inzet van allerlei hybride en samengestelde materialen brengen nieuwe uitdagingen op het gebied van recycling.
Saxion en Windesheim deden al onderzoek in het kader van Recycling in ontwerp, een RAAK-MKB project. Dit project heeft nuttige resultaten opgeleverd. Juist de aanbevelingen vanuit de betrokken industriële bedrijven, én inzichten die we zelf verkregen hebben, zijn aanleiding voor een gefundeerd vervolgonderzoek.

Vervolgonderzoek

In dit vervolgonderzoek onderzoeken Saxion en Windesheim en samenwerkingspartners:
1. Monostroombenadering
Kunnen producten of delen van producten uit één geschikt materiaal worden samengesteld? De recycling materiaalstroom dan optimaal kan worden benut: economisch en maatschappelijk zeer voordelig.

2. Maken en verbreken (bonding-debonding) van verbindingen tussen materialen
Dit is een groot probleem bij hergebruik en recycling: denk aan te verbreken lijm of klikverbindingen waardoor materialen en componenten eenvoudig opnieuw inzetbaar zijn. We zoeken naar bijvoorbeeld triggers die in lijmen toepasbaar zijn waardoor onder invloed van een externe impuls een lijm of klik verbinding verbroken wordt. Technologische verkenning: Bonding-debonding on demand.

3. Uitstraling van hergebruikte materialen
In sommige gevallen moeten camouflagetechnieken maskeren dat materialen gerecycled zijn (kleur, geur en textuur). Hierover is nog weinig bekend. Het goed kunnen hanteren van deze benadering kan een boost voor hergebruik betekenen.

4. Business modellen
Nieuwe businessmodellen, bijvoorbeeld met lease van producten of materiaal dat eigendom blijft van de producent, komen schoorvoetend van de grond. Het vereist een verschuiving in de denkwijze van zowel producent als eindgebruiker (consument en industriële gebruiker). Eigendomsverhoudingen veranderen immers. Wij willen nagaan welke voorwaarden hier gelden. Wellicht kunnen we hier het canvasmodel toepassen.

5. Levensduurvoorspellingen
Bij hergebruik of recycling wordt materiaal opnieuw ingezet nadat het een proces heeft doorlopen en dus is blootgesteld aan allerlei omstandigheden, zoals temperatuur of oplosmiddelen. Dit kan hergebruik nadelig beïnvloeden. Daarom willen we testen uitvoeren die daar meer inzicht in verschaffen, zoals duurproeven.

Gewenst eindresultaat:

Inzicht in mogelijkheden van monostroombenadering, bonding en de-bonding en een betere uitstraling van gerecyclede materialen, nieuwe businessmodellen en verbeterde levensduurvoorspellingen voor gerecyclede materialen.

Looptijd:

Oktober 2013 – oktober 2015

Betrokken onderzoekers
dr. ing. G. (Gerrit) Bouwhuis
Associate Lector
Bekijk profiel