Hergebruik katoenen textielafval voor productie geregenereerde cellulosevezels

De belangrijkste uitdaging bij het hoogwaardig recyclen van textiel uit consumentengebruik is dat het uit verschillende soorten vezels bestaat. Bovendien variëren deze vezels qua chemische structuur (weefsels, polymeren die eiwitten bevatten, PET, PA, PP, PE etc. en mengsels daarvan), grootte en dichtheid. Iedere vezelsoort wordt met verschillende kleurstoffen en finish chemicaliën behandeld (geverfd, afgewerkt en bruikbaar gemaakt). Dat maakt het recyclen van textielafval van onbekende samenstelling moeilijk en met conventionele technieken onmogelijk.

Er wordt momenteel onderzoek gedaan om de verschillende textielsoorten beter te herkennen. Er zijn tot nu geen technieken beschikbaar die het mogelijk maken de verschillende vezelmengsels te scheiden en ze vervolgens te recyclen. Er is ook geen techniek beschikbaar voor het recyclen van textielafval dat afkomstig is uit meerdere componenten, de zogenaamde katoenblends.

Hergebruik van textielafval

Het project ‘Hergebruik van katoenen textielafval voor de productie van geregenereerde cellulosevezels’ gebeurt binnen het Saxion lectoraat Smart Functional Materials, in samenwerking met een aantal bedrijven. Gezamenlijk op zoek naar oplossingen om bovengenoemde problemen te ondervangen. Doel is om een combinatie van chemische en biochemische behandelingen te gebruiken. En om de afzonderlijke componenten van elkaar te scheiden, waardoor hergebruik mogelijk wordt.

Het recyclen van textiel maakt dat we minder afhankelijk worden van import van grondstoffen van buiten Europa. Bovendien kan er op deze manier worden bespaard op het gebruik van water, fossiele grondstoffen, pesticiden en kunstmest waardoor ook de uitstoot van Co2 vermindert. Het project moet ertoe leiden dat afvaltextiel ecologisch en economisch kan worden hergebruikt.

Het project bestaat uit twee fases:

1. In de eerste fase wordt een voorbehandelingsmethode ontwikkeld voor het produceren van grondstof ten bate van de vezel (filament) productie.
2. In de tweede fase worden van deze voorbehandelde grondstoffen garens gesponnen en prototypes voor textielproducten gemaakt.

SaXcell

De basis van het project is SaXcell, een principe dat onderzoekers van Saxion hebben ontwikkeld voor het proces van afval tot grondstof. SaXcell is ontwikkeld op basis van de kennis die er is over grondstoffen en productieprocessen van geregenereerde cellulosevezels als viscose, tencell etc.

Gewenst eindresultaat:

Het leveren van kennis voor het recyclingproces van textielafval tot opnieuw te gebruiken textiel.
Belangrijke doelstelling is reductie van de milieu-impact van textiel tijdens het productieproces van de geregenereerde vezels. De ontwikkelde kennis heeft raakvlakken met onderzoeksgebieden als duurzaamheid, (bio)chemische behandeling van natuurlijke polymeren en de productie van hergebruikte weefsels en stoffen. Het project biedt textielstudenten de nieuwste inzichten op het gebied van recycling van textiel in relatie tot milieu-eisen.

Looptijd:

Oktober 2013 – juli 2015

Betrokken onderzoekers
dr. ing. G. (Gerrit) Bouwhuis
Associate Lector
Bekijk profiel