Nederland telt naar schatting 350.000 mensen met een visuele beperking. Hiervan is de grootste groep slechtziend en ongeveer 25% blind. Voor beide groepen geldt dat hun visuele beperking grote gevolgen heeft voor alledaagse activiteiten in de publieke ruimte en daarmee een flinke impact heeft op actieve deelname in de maatschappij. Het gebruik van mobiliteitshulpmiddelen als de klassieke taststok en de blindengeleidenhond, is voor deze groep cruciaal om naar vermogen in de maatschappij te kunnen participeren.

Het nadeel van de klassieke taststok is dat een gebruiker continu alert moet zijn op het corrigeren en bijsturen van de looproute door onverwachte obstakels. Dit vraagt veel fysieke en mentale inspanning van de gebruiker. Een blindengeleidenhond neemt die taken grotendeels over en leidt de gebruiker veilig langs de obstakels. Veel blinden omschrijven een geleidenhond als het ideale hulpmiddel, maar slechts 1% van deze doelgroep heeft daadwerkelijk een blindengeleidenhond. Strenge regelgeving, allergie├źn, niet in staat zijn om de hond te verzorgen of simpelweg angst voor honden zijn oorzaken waardoor mensen met een visuele beperking die baat hebben bij een geleidenhond, toch zijn aangewezen op de klassieke taststok.

Blindsight Mobility heeft met studenten Embedded Vision Design van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen een eerste idee ontwikkeld voor een autonoom begeleidingshulpmiddel voor blinden en slechtzienden. Dit gerobotiseerde mobiliteitshulpmiddel bevindt zich in een conceptuele fase en het is nog niet onderzocht welke sensoren gebruikt kunnen worden, hoe software de data moet analyseren en hoe informatie van en naar de gebruiker moet verlopen.

Conceptschets Sightguide

Lectoraat ICT innovaties in de zorg is door Blindsight Mobility gevraagd onderzoek te doen naar de verdere ontwikkeling van het concept. Het doel van het onderzoek is een proof-of-concept te realiseren van een slim gerobotiseerde mobiliteitshulpmiddel voor mensen met een visuele beperking. Om dit te realiseren zullen onderzoekers van het lectoraat en studenten van de opleiding HBO-ICT onderzoek doen naar de technische eigenschappen en product design. Door het bouwen van een prototype worden vragen beantwoord als welke hardware gebruikt kan worden om aan de gebruikerseisen te voldoen, welke software ontwikkeld moet worden om de hardware uit te lezen en aan te sturen, en hoe gebruikers informatie krijgen en hierop kunnen reageren. Het prototype zal gevalideerd worden in een lab-omgeving met eindgebruikers.

Partners

Bron afbeeldingen: Blindsight Mobility
Betrokken onderzoekers
dr. ir. M. (Marike) Hettinga
Lector
Bekijk profiel
Gido Hakvoort
Senior onderzoeker
Bekijk profiel