Verwerking textielafval

Binnen Europa is jaarlijks 8 miljard kg textielafval in omloop, waarvan slechts een kwart wordt ingezameld. Deze 2 miljard kg wordt als volgt verwerkt:
• Kringloopwinkels: 5%
• Hergebruik als poetsdoeken en isolatiemateriaal: 35%
• Naar arme landen: 40%
• Restafval (niet meer bruikbaar): 20%

Innovatieve cellolusevezel

In samenwerking met een aantal bedrijven wil het lectoraat Smart Functional Materials van Saxion ook die laatste 20% een nieuwe bestemming geven. Dit doet zij door het textielafval om te zetten in een innovatieve cellulosevezel: SaXcell. Met SaXcell kunnen vervolgens opnieuw textielproducten gemaakt worden. SaXcell is minder belastend voor het milieu dan katoen, omdat er bij de productie minder water, gif en kunstmest aan te pas komt. Bovendien zorgt het recyclen van textiel ervoor dat Europese landen minder afhankelijk zijn van de import van grondstoffen van buiten Europa.

Van afval naar SaXcell

Het proces om SaXcell te maken, bestaat uit meerdere stappen. Na het selecteren van textielafval op basis van de mogelijkheid tot hergebruik, worden de afzonderlijke componenten van elkaar gescheiden (hieronder valt bijvoorbeeld ook het verwijderen van kleurstof en finish). Daarna wordt een oplossing gemaakt aan de hand van een combinatie van chemische en biochemische behandelingen. Deze oplossing wordt vervolgens omgezet in vezels (SaXcell), om zo uiteindelijk nieuwe textielproducten te maken.

Tweede fase: producten testen

Het SaXcell-project van Saxion bestaat uit twee fases:
1. De eerste fase bestaat uit het ontwikkelen van de voorbehandelingsmethode voor het produceren van de genoemde oplossing.
2. In de tweede fase worden van deze voorbehandelde grondstoffen garen gesponnen en prototypes van textielproducten gemaakt om te testen.

De eerste fase is inmiddels afgerond. Het huidige project betreft de tweede fase, waarin partners Boergroep en WeVoTex elk 100 kg aan verschillende soorten textielproducten kopen en testen op duurzaamheid (zowel in economisch als ecologisch opzicht). De productie voor elk van de drie partners vindt achtereenvolgens plaats om te kunnen leren van iedere productieserie.

Gewenste eindresultaat:

300 kg (driemaal 100kg) aan textielproducten, getest op duurzaamheid.

Looptijd:

Januari 2015 – december 2017

Partners:

  • Saxion, lectoraat Smart Functional Materials
  • Boergroep
  • TITK
  • WeVoTex
Betrokken onderzoekers
dr. ing. G. (Gerrit) Bouwhuis
Associate Lector
Bekijk profiel