Vloer die veiligheid patiënten bewaakt

In het onderzoeksproject Slimme vloer ontwikkelt en produceert TechForFuture een prototype voor een (val)detectievloer oftewel een slimme vloer: ondervloertegels die bewegingen van personen kunnen detecteren en interpreteren. Met de slimme vloer kan in de zorgsector de veiligheid van patiënten bewaakt worden, zonder ingrijpend inbreuk te maken op hun privacy.

Gerecyclede materialen en recyclebaar

Voor de productie van de slimme vloer wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gerecyclede materialen. Bovendien is de slimme vloer volledig recyclebaar.

Zorg op maat

Door de toenemende vergrijzing neemt de roep om betaalbare zorg op maat toe, terwijl het aantal personen dat zorg kan leveren afneemt. Zorginstellingen hebben een beperkte capaciteit. Kostenbewaking in de gezondheidszorg is een buitengewoon belangrijk maatschappelijk aandachtspunt. Het project Slimme vloer speelt in op die behoefte. Ook heeft het betrekking op de ontwikkeling en de productie van ondervloertegels die, aan elkaar gekoppeld tot een slimme vloer, in staat zijn bewegingen van personen en de status van die personen te detecteren.

Hierdoor worden allerlei functionaliteiten mogelijk om bijvoorbeeld in die zorgsector de veiligheid van personen te bewaken zonder ingrijpend inbreuk te maken op hun privacy. Ook het leveren van mantelzorg door familie zou met de slimme vloer veel efficiënter en minder belastend kunnen worden uitgevoerd. De techniek kan vaststellen of een persoon gevallen is of het patroon waarnemen waarop één of meerdere personen door een ruimte lopen. Het product biedt enorme mogelijkheden om zorg op maat te leveren en zorgkosten beter te beheersen.

Privacy

Een eerder bedachte oplossing om de werkdruk van zorgverleners te verlagen is het gebruik van camera’s om patiënten te monitoren. Dit heeft echter geleid tot grote protesten vanwege de inbreuk van privacy voor patiënten. De patiënt wordt dan dag en nacht gefilmd en heeft totaal geen privacy meer, dit lijkt dus een onmenselijke oplossing. De slimme vloer meet daarentegen alleen waar de patiënt op het moment is en of hij/zij misschien in gevaar verkeert.

Gewenst resultaat:

Het project levert een prototype op voor een (val)detectievloer op oftewel een slimme vloer.

Wanneer

September 2013 – december 2015

Partners

  • Saxion, lectoraat Smart Functional Materials
  • Windesheim lectoraat ICT-innovaties in de zorg
  • Edel Group
  • MEA Smart BV
  • Texperium
Betrokken onderzoekers