Duurzaam verduurzamen van hout

Als hout buiten wordt toegepast dient het meestal beschermd te worden tegen klimatologische invloeden en andere omgevingsfactoren. Zo kan tegelijkertijd zowel het uiterlijk worden verfraaid als de functionele levensduur verlengd worden. Gangbare methoden hiervoor zijn verven, beitsen, impregneren met houtverduurzamingsmiddelen (biociden), thermische behandeling en acetyleren. Sinds enkele jaren staan houtverduurzamingsmiddelen echter ter discussie.

Het gebruik van toxische stoffen wordt steeds meer beperkt door wettelijke bepalingen. Het gevolg is dat er momenteel een groeiende (markt)vraag is naar een milieuvriendelijke methode van houtverduurzaming. Bovendien moeten extern toegepaste middelen (verf en beits) om de 5 à 10 jaar opnieuw aangebracht worden. Hierdoor is er steeds minder gebruik van hout, terwijl de overheid de inzet van duurzaam geproduceerde materialen juist wil stimuleren. Ook hiervoor worden alternatieven gezocht.

Coating met natuurlijke oliën en Aureobasidium pullulans

Regge Hout B.V. is al jaren intensief betrokken bij de ontwikkeling van een volledig milieuvriendelijke en biobased coating die geschikt is voor het beschermen van hout. Het doel is om te komen tot een betaalbaar en 100% ecologisch product, een biocoating, dat gebaseerd is op een impregnatiebehandeling van het hout met natuurlijke oliën. De daarop aangebrachte biofilm bestaat uit een laag van natuurlijk voorkomende micro-organismen, gecreëerd door de schimmel Aureobasidium pullulans. Een dergelijke coating heeft de volgende voordelen:

  • Milieuvriendelijk;
  • een langere levensduur;
  • het systeem zorgt zelf voor de binding met hout zonder gebruik van additionele bindmiddelen;
  • de biofilm maakt functionele pigmenten aan die het hout beschermen en kleur geven;
  • zelfherstellende eigenschappen, omdat het een levend systeem is;
  • reductie van onderhoudskosten;
  • en andere, deels nog onbekende eigenschappen, zoals het adequaat reageren op verschillen in vochtigheid.

Onderzoek naar vijf aspecten

De basisprincipes voor het toepassen van een microbiële coating met Aureobasidium pullulans zijn bekend. Voordat dit concept in de praktijk toegepast kan worden, is er meer inzicht nodig in bepaalde eigenschappen van de nieuwe coating. Het huidige onderzoek richt zich op vijf aspecten:
1. Duurzaamheid en levensduurvoorspelling
2. Oppervlaktestabiliteit
3. Brandveiligheid
4. Procesoptimalisatie van het aanbrengen van de biocoating op verschillende houtsoorten
5. Applicatietechnologie van de coating

Gewenste eindresultaat:

Meer inzicht in de vijf genoemde aspecten van de nieuwe microbiële coating.

Looptijd:

1 juli 2015 – 30 juni 2017

Partners:

  • Saxion, lectoraat Innovatieve Technologie in de Bouw
  • Regge Hout B.V.
Betrokken onderzoekers