Digitale textielbewerking toepasbaar maken voor de industrie

Met inkjettechnologie kunnen materialen gedoseerd aangebracht worden op een substraat. Inkjetprinters voor papier zijn inmiddels gemeengoed en ook over kleurendruk is al het nodige bekend. Het aanbrengen van actieve en functionele materialen op textiel is echter nog een onontgonnen terrein. In het project Textiel gaat digitaal doet TechForFuture samen met een consortium van bedrijven onderzoek naar verschillende toepassingen van het digitaal bewerken van textiel met actieve inkten. Het doel van Textiel gaat digitaal is digitale textielbewerking, -druk en –finishing toepasbaar te maken voor de industrie.

Textiel gaat digitaal is verdeeld in twee hoofdonderzoekslijnen:

1. Duurzaam finishen/coaten door specifieke microdepositie.
2. Multifunctioneel printen waarmee meerdere eigenschappen/functies op of naast elkaar aangebracht worden.

Gewenst eindresultaat

 • Vrij beschikbare kennis over de fysisch-chemische eigenschappen van ‘piëzo-jetbare’ textielinkten, de wijze waarop actieve stoffen aangebracht kunnen worden, de invloed van substraateigenschappen op de inktformulering en de noodzaak tot voor- of nabehandeling van het textielsubstraat.
 • Open toegankelijk kennis –en expertisecentrum op het gebied van digitale textiel-inkjetbewerking, waarmee het bedrijfsleven zelf onderzoek kan (blijven) uitvoeren naar eigen toepassingsgebieden van inkjet op textiel.
 • Een aantal productcases, waarin praktijktoepassingen voor het bedrijfsleven zijn uitgewerkt.
 • Kennis, onderzoeksdata, praktijkvoorbeelden en best practices ter verdieping en aanvulling voor het onderwijs.
 • Versterkte aansluiting bij internationaal netwerk van professionals op het gebied van digitale textielbewerking.

Businesscases

Met de kennis uit het project is het bedrijfsleven in staat om nieuwe businesscases in de markt te zetten. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuiskleding met een antibacteriële coating. Het bedrijfsleven ziet daarnaast ook grote meerwaarde in de mogelijkheid om bijvoorbeeld eenzijdig en op een specifieke plek te kunnen coaten, finishen of printen en dus een efficiënter gebruik van chemicaliën, water en energie. Een ander voordeel zit in het naar achteren schuiven van het ‘consumentenontkoppelpunt’ door digitalisering van het textielproces.

Looptijd:

September 2013 – december 2015

Partners

 • Saxion, lectoraat Smart Functional Materials
 • brancheorganisatie Modint
 • Print Unlimited BV
 • Schmits International BV
 • Stork Prints BV
 • Artex
 • TenCate Digital Textiles
 • Tanatex Chemicals BV
 • Exclusiviteit door digitalisering
Betrokken onderzoekers