Jaarlijks worden er zo’n honderd personen die als vermist zijn opgegeven niet binnen een jaar teruggevonden. Voor een aantal van hen is dit een vrije keuze om elders een nieuw leven op te bouwen, voor een onbekend aantal betekent dit dat zij slachtoffer zijn geworden van een misdrijf. Verspreid over het land liggen, als gevolg, stoffelijke overschotten in geheime en onontdekte graven. De huidige aanpak van Politie met getrainde honden die gevoelig zijn voor de geur van ontbinding van het menselijk lichaam is helaas niet waterdicht. De complexiteit en verscheidenheid aan eigenschappen als type grond en vochtigheid van de Nederlandse bodem, maakt het voor honden soms onmogelijk een geheim graf te ontdekken. Daarnaast bestaan er ook verborgen en geheime graven voor vee. Wanneer bij veehouders een dier overlijdt, moet het worden afgemeld. In de praktijk gebeurt dit niet altijd om bijvoorbeeld infecties of ziektes bij de dieren te vermaskeren. Het begraven en de ontbinding van de stoffelijke overschotten in de grond kan gevolgen hebben voor de volksgezondheid.

Het lectoraat Advanced Forensic Technologies van Saxion doet samen met de Politie, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en een paar private partijen onderzoek naar het verbeteren van het proces voor het zoeken naar stoffelijke overschotten uit misdrijven en verborgen graven. Met de huidige aanpak ter plekke is het risico op het uitwissen of vervuilen van sporen van een mogelijk plaats delict aanwezig. De inzet van een drone uitgerust met een combinatie van technologieën kan hierbij als alternatief dienen.

De doelstelling van het onderzoek is de ontwikkeling van deze technologieën en de toepasbaarheid ervan onder een drone, ten behoeve van het opsporen van stoffeljke overschotten en verborgen graven. Zo wordt de drone uitgerust met een grondradar die van afstand in de grond kan kijken om te zien waar de water- of grondhuishouding is verstoord. Daarnaast kan met een hyperspectrale camera het ontbindingsproces gedetecteerd worden door de verandering van bacterieën en enzymen in de grond. Medewerkers, onderzoekers van het lectoraat en studenten van de Saxion-opleidingen Archeologie, Biomedisch laboratoriumonderzoek, Chemie, Electrotechniek en HBO-ICT onderzoeken en ontwikkelen de mogelijkheden voor de technologieën en de toepasbaarheid ervan onder een drone.

De looptijd van het project is 24 maanden (1 september 2018 tot en met 1 september 2020). Dagblad Tubantia en De Stentor schreven naar aanleiding van dit project een uitgebreid artikel over de aanleiding en verwachtingen van het onderzoek.

Partners

Betrokken onderzoekers
dr. J.C. (Jaap) Knotter
Lector
Bekijk profiel