“Eén meting is geen meting”. Om snel een goede diagnose te kunnen stellen voor een patiënt is er behoefte aan meer patiëntdata, komende uit meerdere metingen. In het geval van urologisch onderzoek is een enkele meting in het ziekenhuis een tijdrovende en ongemakkelijke activiteit. De patiënt kan zelf niet bepalen waar en waneer de meting plaatsvindt en moet voor een goede meting een volle blaas ‘inplannen’.

Urinemetingen zijn nu nog het domein van de specialist. De huisarts vervult echter steeds meer een sleutelpositie tussen patiënt en (dure) tweedelijnszorg. Zorgverzekeraars zetten meer in op het onderbrengen van preventieve zorg in de goedkopere eerstelijnszorg bij de huisarts, in plaats van bij een specialist. Met de huidige technologische onwikkelingen is het daarnaast mogelijk om de patiënt meer regie te geven in het verzamelen en aanleveren van patiëntdata ten behoeve van een onderzoek of diagnose, op het moment dat het de patiënt zelf het beste uitkomt.

Het FabLab Enschede en lectoraat Industrial Design zijn benaderd door Novio Pelvic om tot een proof of concept te komen voor een home flowmeter die kan worden ingezet bij eerste- en tweedelijns urologisch onderzoek. Hierbij wordt een flowmeter voor thuisonderzoek in drie iteratieve stappen worden ontwikkeld, gerealiseerd en getest op basis van een programma van eisen. Studenten van de opleiding Industrieel Ontwerpen en Electrotechniek kunnen via stage- en/of afstudeeropdrachten betrokken raken bij het onderzoek, waarbij zowel FabLab als het lectoraat kennis kan opdoen en experimenteren met de nieuwste technologieën. Naast productontwikkeling ligt het accent tevens op het integreren van elektronica voor, onder andere, patiënt herkenning door middel van RFID-chips of een alternatieve technologie, communicatie met huisarts of specialist voor de dataoverdracht, draadloos opladen en hergebruiken van de flowmeter in verband met meerdere metingen bij een patiënt. Naast een verbeterd ontwerp aan de hand van de iteraties en gebruikerstesten, worden tevens de kwaliteitscriteria en aanbevelingen voor een prototype van het eindontwerp opgeleverd.

 

Partners

Betrokken onderzoekers