In het kader van diverse (inter)nationale projecten heeft het Saxion-lectoraat Mechatroncia een autonome grondrobot ontwikkeld. Deze robot kan autonoom en veilig navigeren in zowel bekende als onbekende omgevingen. De robot is gerealiseerd vanuit een systematische aanpak waarbij de modulariteit van het systeem (zowel hard- als software) essentieel is om de functionaliteit te kunnen uitbreiden en de ontwikkelde modules te kunnen hergebruiken in andere platformen en toepassingen. Hoewel de resultaten veelbelovend zijn, hebben voorlopige tests aangetoond dat er verdere ontwikkeling nodig is om de modules daadwerkelijk te kunnen (her)gebruiken in industriële toepassingen. Het lectoraat pakt in dit project die uitdaging op in samenwerking met Riwo Engineering om de basismodule verder te ontwikkelen en om te zetten naar een reële indstriële toepassing.

De succesvolle overdracht van functionaliteit van de door Saxion ontwikkelde grondrobot naar industriële bruikbare robots heeft onder andere op het gebied van verschil in hard- en software, werkomstandigheden en veiligheidseisen, verdere ontwikkeling en onderzoek nodig. Riwo Engineering heeft samen met Sieplo een voerrobot ontwikkeld voor in veelteeltbedrijven. Op dit moment wordt de robot automatisch begeleid over een voorgeprogrammeerde route aan de hand van waypoints in de stallen en is er nog geen sprake van een autonome robot. Aan de hand van deze uitdagingen is een gecombineerde onderzoeksvraag ontstaan: Is het mogelijk om een intelligente voedingsrobot te realiseren die in staat is om veilig en autonoom een missie uit te kunnen voeren in een onbekende en dynamische omgeving?

Het onderzoek levert een proof of concept op van een volledig geïntegreerde grondrobot, bestaand uit verschillende bouwstenen die ook in andere autonome robottoepassingen kunnen worden gebruik en die in een gedeeltelijk onbekende omgeving autonoom een missie kan uitvoeren. Studenten van de opleidingen Mechatronica, Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde, Technische Informatica en Technische Natuurkunde zullen nauw betrokken zijn bij het onderzoek in het kader van hun stage, afstuderen of minor Robotics and Vision en Industrial Automation.

Link-magazine heeft begin 2019 een artikel gewijd aan Mario waarin de aanleiding en ontwikkelingen in het onderzoek verder toegelicht worden. Het onderzoek heeft een looptijd van ruim twee jaar (maart 2018 tot en met september 2020).

Partners

Betrokken onderzoekers
dr. ir. D. (Dirk) Bekke
Lector
Bekijk profiel