Diabetes type 1 is een chronische ziekte waarbij het lichaam niet of onvoldoende in staat is om insuline aan te maken waardoor de bloedsuikerwaarden sterk ontregeld raken, met kans op serieuze complicaties op de korte en lange termijn. Mensen met diabetes type 1 moeten insuline spuiten om acute en gevaarlijke ontregeling van hun bloedsuikerspiegel te voorkomen. De juiste dosis insuline is telkens anders en is afhankelijk van de gemeten bloedsuikerwaarde, de hoeveelheid koolhydraten van recente en toekomstige maaltijden en lichamelijke inspanning voor komende uren en afgelopen dagen.

Met name voor jongere patiënten van 12 tot 16 jaar is deze therapie van insuline spuiten een uitdaging. Hun lichaam is nog vol in ontwikkeling en omdat ze doorgaans de ziekte nog niet lang hebben moeten ze leren omgaan met de therapie. In het eerdere TFF-onderzoek Smart Connected Diabetes Care is de basis gelegd voor een systeem dat met behulp van zelflerende algoritmes betere insuline-adviezen kan geven door wijzigingen in persoonlijke factoren waaronder de bloedglucosewaarden uit vingerprikmetingen, de door de patiënt geschatte hoeveelheid koolhydraten in maaltijden, automatisch verzamelde data over lichamelijke activiteiten en de ingespoten hoeveelheid insuline. In dit vervolgonderzoek wordt dit algoritme verder ontwikkeld en getest om het betrouwbaar en veilig te maken voor klinische studie met patiënten, zodat het algoritme uiteindelijk gebruikt kan worden als basis voor het insuline-advies.

Doelstelling

De doelstelling van het onderzoek is tweeledig; enerzijds wordt het algoritme in simulaties (in-silico testing) betrouwbaar gemaakt voor gebruik in een klinische studie waarbij aan echte patiënten adviezen worden gegeven op basis van de geleerde persoonlijke factoren. Anderzijds wordt een kennisbank ontwikkeld met geanonimiseerde datasets ten behoeve van de opleiding HBO-ICT op het snijvlak van zorg en data science voor gebruik in onderwijs.

Het Windesheim lectoraat ICT in de zorg voert dit onderzoek uit met studenten van de opleiding HBO-ICT en het diabetescentrum van Isala ziekenhuis in Zwolle.
De looptijd van het project is 21 maanden van februari 2019 tot en met oktober 2020.

Partners

Betrokken onderzoekers
dr. ir. M. (Marike) Hettinga
Lector
Bekijk profiel
dr. ir. H. (Henri) ter Hofte
Associate Lector
Bekijk profiel