Smart Industry Jaarevent 2022 - Slimme productietechnieken in de praktijk

Donderdag 24 maart 2022 - 13.30 tot 17.30
Perron038 in Zwolle - Hanzelaan 95B, 8017 JE Zwolle

MELD U HIER AAN

 

Programma 

 13:30 uur  Ontvangst

 14:00 uur Plenaire Introductie Jeroen Linssen – Associate lector Applied Data Science - Saxion
Wat is AI en hoe kunnen we dit inzetten om onze productie slimmer en efficiënter te maken? 

14:35 uur  Diverse deelsessies

 •          AI in voorspellend onderhoud – Mark Peters - IJssel Technologie
 •          Vision en AI in een productieomgeving - Muhammad Niazi, projectleider Prisma - Tembo
 •          Digitalisering door inzet van Cobots en Digital Twining - Erik Fledderus
 •          Industriële automatisering in maakbedrijven – Demcon Industrial Sytems

16:45 uur  Borrel

17:30 uur  Einde

Plenair

Wat is AI en hoe kunnen we dit inzetten om onze productie slimmer en efficiënter te maken?

"Er zijn vele definities van Artificial Intelligence, maar het gaat er uiteindelijk om hoe je deze technologie toepast. Ter introductie van deze middag zal ik een korte toelichting geven op de brede inzetbaarheid van AI als key enabling technology. Mijn verhaal heeft twee boodschappen. Ten eerste: AI is een breed veld waarin op verschillende manieren intelligente systemen ontwikkeld kunnen worden. Ten tweede: als je met AI aan de slag wilt, komt er heel wat op jou en je bedrijf af; ik introduceer hiervoor een stappenplan dat kan helpen. Middels een paar praktijkvoorbeelden uit ons onderzoek zal ik aanstippen waarop je moet letten, zodat er een mooi kader ontstaat voor de sessies en discussies vanmiddag, en de mogelijke vervolgacties", aldus Jeroen Linssen.

Dr. Jeroen Linssen is Associate lector Applied Data Science bij het lectoraat Ambient Intelligence van Hogeschool Saxion. Hij heeft een achtergrond in cognitieve kunstmatige intelligentie en mens-computer-interactie, en onderzoekt met zijn team hoe AI-gebaseerde systemen het beste kunnen samenwerken met mensen in verschillende domeinen (technische industrie, gezondheidszorg).

Deelsessies 

1. AI in Voorspellend Onderhoud
Mark Peters, Innovatieversneller IJsel Technologie

Hoe versterken nieuwe technologie, AI en vakmanschap elkaar en wat zijn de te zetten stappen naar voorspellend onderhoud met als ultieme doel 0 ongeplande stilstand? Aan de hand van een korte demo en diverse praktijkvoorbeelden bij onder meer Tata Steel, Coca Cola en Rijkswaterstaat neemt Mark Peters Innovatieversneller Smart Industry u mee in de wereld van Smart Maintenance bij IJssel Technologie.

2. Vision en AI in een productieomgeving 
Muhammad Niazi, Projectleider Prismaproject i.s.m. Tembo en Perron038

Vorig jaar zijn IMS, Tembo en AWL samen met Windesheim en het Fraunhofer Project Center een samenwerkingsproject gestart op Perron038 rondom Vision technologie (www.PRISMAproject.nl). Ieder bedrijf heeft hierin een eigen use-case ingebracht waarin de uitdaging lag om Vision technologie toe te passen in hun productieomgeving. Het project is nog in volle gang maar de eerste resultaten zijn inmiddels binnen en zichtbaar. Graag vertellen we je meer over deze praktische cases en demonstreert Tembo hoe zij Vision technologie en AI toepassen in hun productieomgeving en wat zij geleerd hebben in dit project.

3. Digitalisering door Cobots en Digital Twining
Erik Fledderus, kwartiermakend lector Digital Business & Society Windesheim

Erik zal een drietal projecten toelichten waarbij Smart Industry een rol speelt. Daarbij zal hij de rol van de samenwerking van de hogescholen in Overijssel toelichten in relatie tot de vorige sprekers en het Centre of Expertise HTSM, TechForFuture van Saxion en Windesheim.

 • TWOMES: Digital Twins voor warmte transitie
  Met het Project TWOMES wordt het fysische warmtetransportmodel van een woning in enkele weken met digitale meetgegevens van de installatie en de slimme meter automatisch in beeld gebracht. Zo brengen we in beeld wat de energie-instroom is om een bepaalde temperatuur te bereiken in relatie met de weersomstandigheden en de warmte-uitstroom. Met zo’n digital twin kunnen we de woning-, installatie- en gedragskaristieken leren. Hieruit volgen randvoorwaarden voor isolatie en de verwarmingsinstallatie.
 • COBOTS IN DE KUNSTSTOFINDUSTRIE
  In het project Cobots in de kunststofindustrie wordt de inzet van collaborative robots onderzocht. Dit zijn, in tegenstelling tot traditionele robots, kleinere robots die door ingebouwde veiligheidsmaatregelen met mensen kunnen samenwerken. Het voordeel van deze robots is dat ze eenvoudig en snel te programmeren zijn. In het project wordt de inzet van deze Cobots getest om kleine- tot middelgrote series met handmatige werkzaamheden te automatiseren (enkele tientallen tot enkele honderdduizenden producten per jaar )
 • MIXING IN SINGLE SCREW EXTRUSION
  Met het project MISSE wordt het mengproces bij extrusie gesimuleerd. Met behulp van het digitale model wordt het mengproces nader beken om kleurinmenging te verbeteren en de output te vergroten. Op deze manier wordt het instellen van het complexe extrusieproces,gekenmerkt door vele parameters, ondersteund door een Digital Twin van het mengproces. Een juist combinatie van mengelementen kan worden opgesteld en eventuele nieuwe mengelementen geoptimaliseerd. De Digital Twin wordt uitvoerig gevalideerd door experimenten op laboratorium schaal.

4. Industriële automatisering in maakbedrijven
Demcon Industrial Sytems

Demcon Smart Machine Base maakt industriële automatisering toegankelijk voor MKB bedrijven. Presentatie van het platform en een recente ‘use case.’

Dit evenement is een partnerschap tussen:

 

 

 

MELD U HIER AAN