Strategische uitdagingen

"TechForFuture (TFF) sluit goed aan op strategische uitdagingen voor Windesheim: flexibilisering van het onderwijs en bijdragen aan een inclusieve en duurzame samenleving. Daarvoor hebben wij onder meer onze lectoraten, die samen met 'Centres of Expertise' (CoE's) zoals TFF de buitenwereld naar binnen brengen.

Toen ik hier een jaar geleden kwam, telde het domein Techniek drie CoE's en maar twee lectoraten, Kunststoftechnologie en ICT-innovaties in de zorg. Dat vond ik veel te weinig, zeker als één van die CoE's, TFF, heel breed de HTSM-sector bestrijkt. Daarom ben ik blijk dat we er twee lectoraten bij hebben gekregen, Energietransitie en Industriële Automatisering & Robotica."

Digitalisering

"Mijn persoonlijke ambitie is dat er ook nog een lectoraat Digitalisering komt. Voor de industrie en de zorg dekken bestaande lectoraten dat thema af, hier gaat het mij om de digitalisering van onze maatschappij in brede zin. Dat kunnen wij bestrijken vanuit het perspectief van onze HBO-ICT opleiding als belangrijk onderdeel van het domein Techniek."

Met hulp van onder meer TFF kunnen wij de digitalisering aanjagen en het regionale mkb helpen op het gebied van bijvoorbeeld e-commerce, data science en automatisering van bedrijfsprocessen.

Energietransitie

"Het lectoraat Energietransitie is nu al een mooi voorbeeld van hoe Windesheim aan maatschappelijke opgaven kan bijdragen. Dit hebben we opgezet vanuit onze opleidingen Elektrotechniek en Bouwkunde. Centrale vraag daarbij is: hoe brengen we de energietransitie tot stand in de bestaande bebouwde omgeving met inzet van de installatietechniek die ons nu ter beschikking staat? Dat vraagt om interdisciplinaire oplossingen. We werken hiervoor samen met netbeheerder Enexis, dat in Zwolle Lab038 heeft opgezet als start-up locatie voor de energietransitie, en Remeha, producent van cv-ketels en andere energiesystemen in Apeldoorn."

Smart Industry

"Op zijn beurt past het lectoraat Industriële Automatisering & Robotisering goed bij de industrie die we in de regio bedienen. We werken bijvoorbeeld samen met het fieldlab Industrial Robotics bij AWL in Harderwijk en met Perron038 in Zwolle. Perron038 is een platform van bedrijven rond Smart Industry toegespitst op industriële robotica en additive manufacturing. Ons lectoraat doet mee aan het eerste concrete project, dat gaat over de toepassing van vision voor robotica. Bij het tweede project, rond additive manufacturing, is ons lectoraat Kunststoftechnologie betrokken. Zo moet er bij Perron038 geleidelijk een 'community of practice' ontstaan rond Smart Industry, waar wij met onderzoekers, docenten en studenten in participeren."

Ecosystemen bouwen

"TFF kan de vorming van dat soort "communities of practice" ondersteunen met het opzetten van grotere projecten en het verzorgen van financiering. Dat is daarvoor nodig, net als netwerken en platformen zoals Perron038 en Lab038. Mooi voorbeeld is ook het Polymer Science Park, waar we in samenwerking met TFF, ons lectoraat Kunststoftechnologie, de opleidingen Werktuigbouwkunde en Industrieel Product Ontwerpen en het CoE Green PAC iLab - een incubator voor kunststoftechnologie - al langer zitten. Zo werkt het bouwen van ecosystemen."


Egon van der Veer | Directeur domein Techniek, Windesheim

Heilige graal

"Wat ik goed vind, is dat TFF voor projecten expliciet stuurt op bijdragen van mkb ondernemers 'in-cash' en niet alleen 'in-kind'. Daardoor halen ze meer commitment van die mkb'ers op. Projecten worden spannender, er komt meer druk op te staan, want bedrijven hebben betaald en verwachten dus meer van ons. Dat is precies de taak van TFF: onderwijs en onderzoek versterken door het dichter tegen de markt aan te zetten. Als studenten rechtstreeks contact met bedrijven hebben, vinden ze dat leuker. Onze ambitie is om bij elk project met bedrijven niet alleen lectoren en onderzoekers maar ook docenten en studenten te betrekken. Dat is de heilige graal. Dan kun je die community of practice creëren waar iedereen bij betrokken is. TFF kan dat versnellen en verdiepen."

Cross-overs

"Nu zijn de projecten die TFF opzet nog vaak één-op-één projecten tussen Windesheim, of Saxion, een een bedrijf. Wat mij betreft mag er meer clustering komen, waarbij meerdere bedrijven voor één onderzoeksvraag met ons samenwerken. Dan kunnen wij onze kennis breder valoriseren, meer bedrijven zicht op innovatie geven en grotere projecten uitvoeren waar we meer de diepte kunnen ingaan. Dat mogen ook nog vaker cross-over projecten zijn waarbij lectoraten van Windesheim en Saxion hun kennis in aanvulling op elkaar inbrengen. Zoals we ook binnen Windesheim interdisciplinaire samenwerking bevorderen, onder meer in het lectoraat Energietransitie. Het feit dat hier twee opleidingen aan meedoen, helpt om de monodisciplinaire koker waarin ze van oudsher zitten te doorbreken."

Flexibilisering onderwijs

"Ook in de onderwijsprogramma's moeten we nog wat doorbreken. Vooral in de eerste twee jaar zijn die nog vrij rigide. We willen de opleidingen aantrekkelijker maken door studenten er meer regie over te geven, met tegelijk versterkte studiebegeleiding. Zo krijgen zij meer inzicht in de mogelijkheden en kunnen ze makkelijker switchen en zorgen wij dat ze niet uitvallen. We zijn begonnen in het deeltijdonderwijs, met hulp van CoE's zoals TFF, die goed weten wat er op de werkvloer speelt en ons dus kunnen helpen bij het organiseren van dat flexibele onderwijs. Zetten we dat goed in de markt, dan valoriseert dat vanzelf naar ons voltijdsonderwijs. Als we dan ook nog de ecosystemen met die platformen en CoE's goed georganiseerd hebben, kunnen we op die locaties inter- en multidisciplinair onderwijs en onderzoek laten aansluiten op maatschappelijke opgaven, met een focus op de regio.

Mijn boodschap aan de bedrijven is dat we meer samen moeten innoveren. Dus mkb'ers, zet nog meer die stap naar het hbo en ga samen onze lectoren, onderzoekers, docenten en studenten aan de slag. Zorg dat je vroegtijdig bij ons aan de deur staat, dan sta je ook vooraan als studenten de keuze maken waar ze willen gaan werken."