Zichtbare en onzichtbare high-tech

In het stedelijk domein zijn er meer mogelijkheden ontstaan voor slimme toepassingen en monitoring met behulp van open data en sensoren. Dit komt door de opkomst van zichtbare en onzichtbare high-tech. Technologieën als sensoren, social media en andere bronnen van (open) data bieden grote kansen voor bedrijven en gemeenten om maatschappelijke en economische waarde te creëren. Niet de technologie, maar bewoners, bezoekers en bedrijven staan centraal. Burgers en bedrijven zijn zowel leverancier en gebruiker van data zodat zij kunnen deelnemen aan stedelijke besluitvorming en oplossing. Als een stad voor deze aanpak kiest, wordt dit een Smart City genoemd.

Enschede als Smart City

Het TechForFuture (TFF) project Brid.ge kiest voor deze aanpak en hiermee wordt Enschede een Smart City. Het doel is om het beste van strategische kennis, technologie en onderzoek te combineren en in de praktijk te toetsen op waarde. De binnenstad van Enschede dient in dit project als ‘living-lab’, een real-life omgeving waarin een tweetal concrete pilots worden uitgevoerd om de aantrekkelijkheid van de binnenstad te bevorderen. Op de website Smart City Technologie en Strategie staan resultaten en een toolbox vanuit dit project weergegeven.

Unieke invalshoek

Een unieke invalshoek bij het project Brid.ge is de toepassing van ‘digital strategies’ in relatie tot de smart city problematiek. In dit onderzoeksproject ligt de nadruk op de zachte toepassingsgebieden, namelijk city marketing, sociale innovatie, social media, co-creatie en burgerparticipatie.

Gewenste eindresultaten:

Meer mensen bezoeken het stadscentrum van Enschede en de tevredenheid stijgt.Het aantal opdrachten neemt toe en de klantwaardering is hoger ten aanzien van smart city gerelateerde diensten en producten van organisaties in de advies-en creatieve sector.
Er zijn een aantal geïmplementeerde onderwijsvernieuwingen en er is een hogere studenttevredenheid onder de deelnemers.

Looptijd:

Juni 2015 – oktober 2017

Partners:

 • Saxion
 • Gemeente Enschede
 • Winkelhart Enschede
 • Universiteit Twente
 • Both Social
 • eLabbs
 • Gemeente Enschede
 • Marotura
 • Present Media
 • Squal Media
 • Think Public
 • Universiteit Twente
 • Winkelhart Enschede
Betrokken onderzoekers
dr. R. (Robin) Effing
Associate Lector
Bekijk profiel
dr. M. (Mettina) Veenstra
Lector
Bekijk profiel