Op 27 maart jl. werden de eindresultaten van onderzoek naar het slimmer verbinden van  gebouwontwerp, -realisatie en - beheer met behulp van een Bouwinformatiemodel(BIM) gepresenteerd. Daarnaast werden verschillende ervaringen met BIM uit de werkpraktijk gedeeld en ervoeren de gasten met een simulatiespel zelf de werking van BIM in de praktijk.

Dagvoorzitter Arjan Walinga van Bouwend Nederland en Windesheim CvB-lid Inge Grimm openden de bijeenkomst. Daarna startte hoofdonderzoeker Wiechert Eschbach, tevens docent bouwkunde, met  een korte stoomcursus BIM  – ‘BIM is eigenlijk een telefoonboek voor gebouwen’ – waarna hij de aanwezigen meenam in de wereld van exportbestanden, modelclashes, ILS, protocollen en GTIN-nummers. Het zijn allemaal termen die verband houden met de overdracht van informatie met behulp van BIM. En terwijl veel partijen in de bouwwereld werken met BIM, zijn het de gebouwbeheerders die BIM nog weinig toepassen. Onderzoeker Machiel Huisman illustreerde dit vervolgens aan de hand van een installatieontwerp en liet zien welke informatiestromen er allemaal zijn en hoe deze lopen. Juist bij gebouwbeheerders gaat er onnodig veel tijd verloren aan informatieverzameling.

Informatiebehoefte in kaart brengen

Het onderzoek Slim ontwerp en slim beheer met BIM levert handreikingen op die opdrachtgevers van vastgoedontwikkeling en gebouwbeheerders beter in staat stellen hun specifieke informatiebehoefte te bepalen en in kaart te brengen. Hierbij is het de crux om de informatievraag te optimaliseren zodat in de database alleen de informatie wordt opgenomen die daadwerkelijk nodig is. Tevens is een bijpassend BIM-protocol ontworpen waarmee de BIM-modelleur de gewenste informatie zodanig kan verwerken dat de gebouwbeheerder het gemakkelijk in het model terugvindt. Hoofdonderzoeker Wiechert Eschbach constateerde tot slot dat de mogelijkheden van BIM vaak nog onvoldoende worden benut. Hij pleitte voor meer en betere opleiding van modelleurs en gebruikers wat bijdraagt aan de verbetering van de informatieoverdracht tussen betrokkenen in de bouwwereld.

 

Inkleuring vanuit de praktijk

Gerwin Korpershoek, informatiemanager bij Unica, besprak hoe we het BIM-proces leuk en werkbaar kunnen houden. Hij wees op het belang van standaardisatie en sociale innovatie, meer dan technische innovatie, om een succes te maken van bredere toepassing van BIM. BIM-consultant Robin Kramer (BASED BIM management & consultancy) liet de aanwezigen kennismaken met een methodiek voor BIM tijdens de exploitatie. Tot slot leidde dagvoorzitter Arjan Wallinga (Bouwend Nederland) een levendige discussie met de zaal over het BIM-proces in de praktijk. De veelal uit de bouwwereld afkomstige aanwezigen deelden verschillende tips en tricks met elkaar.