Dr. ing. Gerrit Bouwhuis studeerde Bedrijfskunde Textiel aan de toenmalige HTS in Enschede. Deze opleiding was de voorloper van de huidige opleiding Technisch Commerciële Textielkunde. Na zijn afstuderen in 1982 begon zijn loopbaan in de textielindustrie, met in het begin vooral commercieel getinte functies. Geleidelijk werd techniek een steeds belangrijker aspect. Gedurende meer dan tien jaar werkte hij als interim manager bij diverse textielondernemingen. Van 2001 tot medio 2006 werkte Bouwhuis als operations manager bij TenCate Advanced Textiles. In deze functie kwam hij in aanraking met academisch onderzoek en industriële research, waardoor R&D een steeds belangrijker aandachtsgebied werd. In 2006 trad Bouwhuis in dienst van Saxion. In dat jaar startte hij ook met de voorbereiding van zijn promotieonderzoek aan de Universiteit Twente naar de bio-katalytische voorbehandeling van katoen. Op 10 maart 2011 was zijn promotie een feit. Bij Saxion verzorgt Bouwhuis onderwijs binnen de Academie Creatieve Technologie. Daarnaast verricht hij onderzoek als lid van de kenniskring van het lectoraat Smart Functional Materials.

Onderzoeksfocus
Sinds 2013 vervult Bouwhuis ook de functie van associate lector Smart Functional Materials, waarbij zijn onderzoeksfocus ligt op duurzaamheid.

Heeft u een vraag aan ?
Dan kunt u hier contact opnemen