Betrokken partners

Doelstelling

Het doel van het onderzoek is om de invloed van de eigenschappen van het tentdoek op het klimaat in de binnentent vast te stellen. De eerste stap was het grondig karakteriseren van een reeks representatieve tentdoeken. De gekozen route om de invloed van het tentdoek op het comfort te kwantificeren, was eerst om de definitie van thermisch comfort en de fysieke parameters die thermisch comfort definiëren vast te stellen. Comfort binnen de tent is in dit onderzoek beperkt tot thermisch comfort. Het thermisch comfort wordt voornamelijk beïnvloed door temperatuur en luchtvochtigheid.

Onderzoeksmethode

Een reeks van zeven verschillende representatieve stoffen werd onderzocht. Stofeigenschappen als (a) weefselsamenstelling, (b) weefselgewicht en -dikte, (c) luchtdoorlatendheid, (d) waterdampdoorlatendheid en (e) warmteoverdracht  zijn verzameld en gemeten. Modellering werd uitgevoerd om de invloed van het tentdoek op warmteoverdracht en waterdamptransport te identificeren, waarvan werd aangetoond dat ze de interne luchttemperatuur en relatieve vochtigheid definiëren.

Resultaten

De eigenschappen van de zeven geselecteerde tentdoekmonsters werden gemeten. De relevante gegevens van weefseldichtheid (m), weefseldikte (d), waterdampdoorlatendheid (P) en warmteoverdracht per eenheid van dikte (λ / d) voor de zeven weefsels zijn weergegeven in onderstaande tabel.

De resultaten van de modellering voor warmtetransport en waterdamptransport als functie van het weefseltype worden weergegeven in respectievelijk figuur 1 en 2.

Figuur 1. Warmteoverdracht Q als functie van het type stof

Uit figuur 1 blijkt dat de warmteoverdracht niet wordt beïnvloed door het tentdoek, maar alleen door de luchtcondities buiten de tent (wind of geen wind)

Figuur 2. Transport van waterdamp ϕ als functie van het type stof

Uit figuur 2 is duidelijk dat waterdamptransport een snaarfunctie is van het stoftype en de waterdampdoorlaatbaarheid P.

Conclusies

Uit de modellering blijkt dat het type stof geen invloed heeft op het warmtetransport door de stof, maar dat het waterdamptransport sterk wordt beïnvloed door de soort stof. Het ontwikkelde model kan worden gebruikt als hulpmiddel bij productontwikkeling en bij de productplaatsing voor verschillende klimaatomstandigheden.

Betrokken onderzoekers
dr.ir. H. (Henk) Gooijer
Onderzoeker
Bekijk profiel