Samen met hightech bedrijven nieuwe kansen creëren: dat is het doel van TechForFuture, Centre of expertise HTSM Oost. Met enthousiaste studenten, opgeleid om zelfstandig praktijkgericht onderzoek te doen in bedrijven, ontdekken en ontwikkelen we nieuwe technologieën. Zo dragen we bij aan internationaal onderzoek voor en met bedrijven.

TechForFuture springt in op vragen uit de HTSM-markt. Zo ontstaat een jonge instroom technici met kennis, creativiteit en ruime praktijkervaring dankzij specifiek onderzoek op het gebied van Hightech Systemen & Materialen (HTSM). Het onderzoek vindt plaats bij de bedrijven. Studenten zijn dus deels opgeleid bij een bedrijf, dat daarmee een prima potentiële werknemer ziet groeien. Investeren in TechForFuture is ook investeren in de toekomst van het eigen bedrijf. Een onderzoeksaanvraag indienen bij het Centre betekent kennis maken met interessante bètatechnisch opgeleide kenniswerkers. Dat de samenwerking leidt tot verrassende proces- en productinnovaties, is een stimulans voor de concurrentiepositie van regionale hightech bedrijven!

Samen sterker

De samenwerking tussen twee hogescholen en de breedte van het onderzoek geeft interessante synergie. Dat maakt dat HTSM-onderzoekers bijdragen aan de innovatiekracht van de regio Oost. Doordat Saxion en Windesheim samen aanvullend onderzoek doen in het Centre neemt de synergie verder toe: baanbrekende projecten worden mogelijk waardoor het Centre als vliegwiel voor het bedrijfsleven kan functioneren.

Met TechForFuture maakt Oost-Nederland haar innovatie- en groeiambities in HTSM waar

TechForFuture werkt samen met hightech bedrijven die hun kennis op HTSM-gebied willen ontwikkelen. Zij hebben direct toegang tot de expertise van de onderwijs- en kennisinstellingen, onderzoeklabs en innovatiecentra. Hightech mechatronica, nanotechnologie, smart materials, kunststoffen, ICT in nieuwe producten en systemen: praktijkgericht onderzoek leidt ertoe dat ons land zich verder specialiseert in hoogwaardige engineering van producten en in productie met een grote toegevoegde waarde.

Team TFF
ir. A.F.C.M. (Alexander) Jansen
managing director
Bekijk profiel
J. (Julia) van de Geijn
Projectbeheer TFF
Bekijk profiel
M. (Martijn) Bos
Projectleiding TFF
Bekijk profiel
G. (Gertine) Nakken
Projectleiding TFF
Bekijk profiel
Stuurgroep
Ir. P.L.A. (Peter) van Dam
Voorzitter stuurgroep
Bekijk profiel
R.J.C. (Raimond ) Bartelink
Lid Stuurgroep
Bekijk profiel
E.L. (Egon) van der Veer M.Sc.
lid Stuurgroep
Bekijk profiel
Adviesraad
Prof. Dr. Ing. D.H.A. (Dave) Blank
Wetenschappelijk Ambassadeur UTwente / Lid Adviesraad
Bekijk profiel
T. (Trudy) Huisman
Voorzitter van de Economic Board van de regio Zwolle / Lid Adviesraad
Bekijk profiel
P. (Piet) Mosterd
Managing director AWL Techniek / Lid Adviesraad
Bekijk profiel
Dr. Ir. D. (Dennis) Schipper
Managing director Demcon / Lid Adviesraad
Bekijk profiel
Onderzoek laten plegen in uw bedrijf?